Terug OCMW Raad

di 27/04/2021 - 20:00 Virtueel

Herbekijk de gemeente- en OCMW-raad van 27 april 2021

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Administratie notulen

Gelijke kansen

Informatieveiligheid

 • De GDPR (General Data Protection Regulation) zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens beter beschermd worden. 

  De GDPR verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke om overeenkomsten af te sluiten met de verwerkers waarop hij/zij een beroep doet en  een verwerkingsregister bij te houden.

  Gezien het grote aantal verwerkingsovereenkomsten dat jaarlijks wordt gesloten, wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten te delegeren aan het vast bureau dat op haar beurt deze bevoegdheid verder kan delegeren aan de algemeen directeur.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het sluiten van verwerkingsovereenkomsten in het kader van de GDPR-wetgeving te delegeren aan het vast bureau dat de bevoegdheid op haar beurt verder kan delegeren.

Intergemeentelijke samenwerking

Organisatie

Patrimonium

Personeel

Welzijn

 • In zitting van 23 februari 2021 ging de OCMW-raad principieel akkoord met de oprichting van een vereniging voor sociale dienstverlening en keurde de selectieleidraad voor de selectie van de private partner goed.  Er werd op 24 maart 1 offerte ontvangen van Sense (vzw CAS).

  Uit de beoordeling van de offerte blijkt dat Sense een geschikte privatie partner is om mee in onderhandeling te gaan voor de oprichting van de vereniging voor sociale dienstverlening.

  De selectieleidraad voorzag dat de selectie van de private partner pas definitief is na goedkeuring van zowel de OCMW-raad 

  van Halle als de OCMW-raad van Beersel. 

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de selectie van Sense als private partner voor de oprichting van de vereniging voor sociale dienstverlening. 

Initiafrecht


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst