Terug College van Burgemeester en Schepenen

vr 23/04/2021 - 09:00 Virtueel

A-agenda

Administratie notulen

Adviesraden

Dienstverlening

Financiën

Informatieveiligheid

Intergemeentelijke samenwerking

Jeugd

Kinderdagverblijf

Kinderen

Mobiliteit

Natuur en groen

Ontwikkelingssamenwerking

Organisatie

Personeel

Tewerkstelling

Vrije Tijd

Wegenis

Patrimonium

  • Het college van burgemeester en schepenen dient de omgevingsvergunning in voor de realisatie Recyclagepark. Opgelegde randvoorwaarden zullen worden opgenomen in het aanbestedingsdossier en voorgelegd worden aan de raad. De vergunde werken dienen binnen 2 jaar na het verlenen van de definitieve vergunning aan te vangen. Het verkrijgen van de omgevingsvergunning heeft geen bouwverplichting. 

Stadsontwikkeling

  • Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning  voor de ontwerpopdracht “Parking Kruisveld en parking "oud stadsmagazijn"" goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor de stad Halle bedraagt €  86.035,23 excl. btw of € 104.102,6 incl. 21% btw, 

    De opdracht  wordt toegewezen op basis van de economisch meest voordelige bieding aan D+A Consult Meiboom 26 te 1500 Halle voor een bedrag van 76.642,87EUR excl. BTW of 92.737,88 incl BTW.

B-agenda

Mobiliteit

Omgevingsvergunningen

Kinderdagverblijf


Publicaties

Besluitenlijst