Terug OCMW Raad

di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel

Herbekijk de gemeente- en OCMW-raad van 26 januari 2021

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Administratie notulen

Intergemeentelijke samenwerking

OCMW-raad

 • Mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala bood haar ontslag aan als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst bij brief van 8 januari 2021.
  Het ontslag is definitief geworden na ontvangst door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst.

 • Gezien het ontslag van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala als lid van het bijzonder comité voor de  sociale dienst, wordt een nieuwe kandidaat voorgedragen.  De raad voor maatschappelijk welzijn  onderzoekt de geloofsbrieven waarna mevrouw Geertje Van Cuyck verkozen wordt verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

   Voorstel

   Aan de raad wordt voorgesteld de geloofsbrieven van mevrouw Geertje Van Cuyck goed te keuren en haar verkozen te verklaren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Personeel

 • Het wzc Zonnig Huis vangt kortdurende afwezigheden van het personeel steeds op met de eigen personeelsploeg. Indien het gaat om langdurige afwezigheden wordt er overgegaan tot aanwerving van nieuw personeel. Door de krapte op de arbeidsmarkt voor wat verpleegkundigen en zorgkundige profielen betreft is dit niet altijd haalbaar. Gezien de hoge nood aan extra personeel is het voorstel om voor de opvang van kortstondige afwezigheden verder gebruik te maken van het inschakelen van uitzendarbeid voor zorgkundige en verpleegkundige profielen door middel van dagcontracten.  Als vennoot  kan OCMW Halle hiervoor een beroep doen op de raamovereenkomst van Poolstok.   

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de inschakeling in 2021 van uitzendkrachten binnen het woonzorgcentrum via de raamovereenkomst van Poolstok. 


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen