Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

Notulen  OCMW Raad

di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Agendapunten

1.

2021_OR_00007 - Notulen - Zitting van de ocmw-raad van 7 januari 2021 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Secretaris
Jan De Winne
Voorzitter
Bertrand Demiddeleer
1.

2021_OR_00007 - Notulen - Zitting van de ocmw-raad van 7 januari 2021 - Goedkeuring

2021_OR_00007 - Notulen - Zitting van de ocmw-raad van 7 januari 2021 - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Niet van toepassing.

Juridische gronden

Artikel 32 en 74 van het Decreet Lokaal Bestuur: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed. 

Aanleiding en doel

De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2021  worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit

De ocmw raad beslist:
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen goed van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2021.  

2.

2021_OR_00003 - Haviland - Beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Secretaris
Jan De Winne
Voorzitter
Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_OR_00003 - Haviland - Beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring
Goedgekeurd
Gestemd
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 22
Stemmen tegen 3
Onthoudingen 8
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2021_OR_00003 - Haviland - Beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

2021_OR_00003 - Haviland - Beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

De aanstelling van de nieuwe afgevaardigde van het OCMW in het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van Haviland wordt voorgelegd aan de OCMW-raad.

Juridische gronden

- Beslissing van de OCMW-raad dd. 26 november 2019 houdende de aanstelling van mevrouw Nicky Van Acker als afgevaardigde van het OCMW in het beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van Haviland.

- Beslissing vast bureau van 8 januari 2021.

- Artikel 41 22° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Aanleiding en doel

Mevrouw Nicky Van Acker werd in zitting van 26 november 2019 door de OCMW-raad aangesteld als afgevaardigde van het OCMW in het beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van Haviland.

Ingevolge haar ontslag als OCMW-raadslid dient er een nieuwe afgevaardigde voor het OCMW te worden aangesteld.
Deze afgevaardigde moet deel uit maken van de OCMW-raad.

Besluit

De ocmw raad beslist:
Artikel 1

Mevrouw Eunice YAHUMA BAITOAPALA, OCMW-raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Halle in het beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van Haviland.

3.

2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Secretaris
Jan De Winne
Voorzitter
Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring
Goedgekeurd
Gestemd
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 21
Stemmen tegen 4
Onthoudingen 8
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
3.

2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

De aanstelling van de nieuwe afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van Ethias wordt voorgelegd aan de OCMW-raad.

Juridische gronden

- Beslissing van de OCMW-raad dd. 26 november 2019 houdende de aanstelling van mevrouw Nicky Van Acker als afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap van Ethias.

- Beslissing vast bureau van 8 januari 2021.

- Artikel 41 22° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Aanleiding en doel

Mevrouw Nicky Van Acker werd in zitting van 26 november 2019 door de OCMW-raad aangesteld als afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap van Ethias.

Ingevolge haar ontslag als OCMW-raadslid dient er een nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle te worden aangesteld.
Deze afgevaardigde moet deel uit maken van de OCMW-raad.

Besluit

De ocmw raad beslist:
Artikel 1

Mevrouw Eunice YAHUMA BAITOAPALA, OCMW-raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Halle in de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap Ethias.

4.

2021_OR_00006 - Lid bijzonder comité sociale dienst - Ontslag - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Secretaris
Jan De Winne
Voorzitter
Bertrand Demiddeleer
4.

2021_OR_00006 - Lid bijzonder comité sociale dienst - Ontslag - Kennisneming

2021_OR_00006 - Lid bijzonder comité sociale dienst - Ontslag - Kennisneming

Motivering

Advies en motivering

Aan de OCMW raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de brief dd. 8 januari 2021 van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala waarbij zij ontslag neemt als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst.

Juridische gronden

- Artikel 103 van het Decreet Lokaal Bestuur

Aanleiding en doel

Met de brief van 8 januari 2021 biedt mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala haar ontslag aan als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst.  Het ontslag is definitief en kan dus niet meer worden ingetrokken na ontvangst daartoe door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op 8 januari 2021.

Besluit

De ocmw raad beslist:
Artikel 1

Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst.

5.

2021_OR_00008 - Voordracht lid bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek van de geloofsbrieven en verkiezing - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Secretaris
Jan De Winne
Voorzitter
Bertrand Demiddeleer
5.

2021_OR_00008 - Voordracht lid bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek van de geloofsbrieven en verkiezing - Goedkeuring

2021_OR_00008 - Voordracht lid bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek van de geloofsbrieven en verkiezing - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en hun opvolgers worden verkozen via een akte van voordracht.

Op 14 januari 2021 werd een voordrachtakte overhandigd aan de algemeen directeur.

Vooraleer mevrouw Geertje Van Cuyck wordt geïnstalleerd en de eed kan afleggen dient de OCMW-raad over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven, waarbij wordt nagegaan of betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 100 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Voor ieder kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaan de geloofsbrieven uit volgende documenten:
- een uittreksel uit het bevolkingsregister.
- een uittreksel uit het strafregister


Mevrouw Geertje Van Cuyck bevindt zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid voorzien in artikel 100 van het decreet over het lokaal bestuur.

Derhalve is er geen bezwaar tegen de voordracht.

Juridische gronden

- Artikels 87, 90, 91, 92, 93 en 94  van het Decreet over het lokaal bestuur.
- De beslissing van 5 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
- Het proces-verbaal van 14 oktober 2018 van het gemeentelijk hoofdbureau Halle van de gemeenteraadsverkiezingen.

Aanleiding en doel

Gezien het ontslag van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, hebben de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die verkozen zijn op de lijst CD&V een nieuwe kandidaat voorgedragen.

Besluit

De ocmw raad beslist:
Artikel 1

De geloofsbrieven van mevrouw Geertje Van Cuyck worden goedgekeurd.  Bijgevolg wordt zij verkozen verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

6.

2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Secretaris
Jan De Winne
Voorzitter
Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring
Goedgekeurd
Aanwezig
Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
6.

2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring

2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Uitzendarbeid in de openbare sector is mogelijk gemaakt door het decreet van 27 april 2018.

Het voorstel betreft enkel de inschakeling van zorgkundige en verpleegkundige profielen binnen het woonzorgcentrum en dit voor opvang van kortstondige afwezigheden door middel van dagcontracten. Wij opteren er dan ook voor om uitzendkrachten binnen het bestuur enkel te werk te stellen binnen het woonzorgcentrum in geval van:

  1. Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst. 
  2. Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd

Het BOC verleende op 11/12/2017 een gunstig advies ten aanzien van de inschakeling van deze uitzendkrachten.

Daar Stad en OCMW Halle vennoot zijn van Poolstok kunnen wij uitzendkrachten inschakelen via de raamovereenkomst van Poolstok en dit conform de modaliteiten zoals opgenomen in bijlage van dit besluit. Wij dienen zelf geen procedure overheidsopdrachten meer voeren. 

Naar analogie met het aankoopbeleid is het een bevoegdheid van de OCMW raad om haar goedkeuring te verlenen om voor het  werkjaar 2021 uitzendarbeid mogelijk te maken via de raamovereenkomst van Poolstok.

 In kader van interne controle werden volgende acties opgezet:

  •  Er werd een samenwerking opgezet tussen de personeelsdienst en het woonzorgcentrum om de nodige controles uit te voeren met betrekking tot inzet, facturatie, arbeidscontracten, …
  •  Daarnaast is er ook een jaarlijkse rapportage naar het BOC met weergave per categorie van het aantal uitzendkrachten en de uren die ze gepresteerd hebben en de totale kostprijs van de uitzendkrachten
Juridische gronden

De personeelsformatie van de stad en OCMW Halle.

De goedgekeurde meerjarenplanning stad en OCMW Halle.

Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Beslissing vast bureau van 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

Het wzc Zonnig Huis vangt kortdurende afwezigheden van het personeel steeds op met de eigen personeelsploeg. Indien het gaat om langdurige afwezigheden wordt er overgegaan tot aanwerving van nieuw personeel.

In dit kader zijn tal van projecten lopende binnen de subsector zorg om onze dienstverlening en werking aantrekkelijker te maken voor potentiële werknemers. Zo denken we aan de projecten Innovatieve arbeidsorganisatie, Combinatiejobs en de nieuwe toekomstige manier van zelfroostering. Ook trachten wij verschillende kanalen in te zetten om onze werking bekend te maken bij het grote publiek en onze troeven in de kijker te zetten, zoals de recente reportage via Ring TV of de postercampagne in alle Halse bushokjes.  

Niettegenstaande alle inspanningen die worden geleverd blijven de functies van verpleegkundigen en zorgkundigen moeilijk recruteerbaar en is het niet altijd haalbaar om tekorten op te vangen met eigen personeel of door een nieuwe aanwerving. 

In 2017 werd een proefproject uitgewerkt voor het inschakelen van uitzendarbeid in het woonzorgcentrum. Dit proefproject werd verder geconcretiseerd en mondde uit in een concreet voorstel tot invoer van uitzendarbeid in het woonzorgcentrum.

Adviezen
Financiële dienst Gunstig advies

Er is 45.675,00 euro krediet voorzien in 2021 op registratiesleutel OC-61700000-09530-VanessaB (Uitzendkrachten).

Besluit

De ocmw raad beslist:
Artikel 1

Het bestuur verleent haar goedkeuring voor  inschakeling in 2021 van uitzendkrachten voor zorgkundige en verpleegkundige profielen binnen het woonzorgcentrum, en dit voor opvang van kortstondige afwezigheden d.m.v. dagcontracten.

Artikel 2

De uitzendkrachten worden in 2021 ingeschakeld via de raamovereenkomst van Poolstok.

Artikel 3

De raad neemt kennis dat er in het kader van interne controle

  • een samenwerking werd opgezet tussen de personeelsdienst en het woon-zorgcentrum om de nodige controles uit te voeren m.b.t. inzet, facturatie, arbeidscontracten, …
  • er een jaarlijkse rapportage is naar het BOC met weergave per categorie van het aantal uitzendkrachten, de uren die ze gepresteerd hebben en de totale kostprijs van de uitzendkrachten.