Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_OR_00006 - Lid bijzonder comité sociale dienst - Ontslag - Kennisneming

OCMW Raad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer
2021_OR_00006 - Lid bijzonder comité sociale dienst - Ontslag - Kennisneming 2021_OR_00006 - Lid bijzonder comité sociale dienst - Ontslag - Kennisneming

Motivering

Advies en motivering

Aan de OCMW raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de brief dd. 8 januari 2021 van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala waarbij zij ontslag neemt als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst.

Juridische gronden

- Artikel 103 van het Decreet Lokaal Bestuur

Aanleiding en doel

Met de brief van 8 januari 2021 biedt mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala haar ontslag aan als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst.  Het ontslag is definitief en kan dus niet meer worden ingetrokken na ontvangst daartoe door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op 8 januari 2021.

Besluit

De ocmw raad beslist:

Artikel 1

Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst.