Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_OR_00007 - Notulen - Zitting van de ocmw-raad van 7 januari 2021 - Goedkeuring

OCMW Raad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer
2021_OR_00007 - Notulen - Zitting van de ocmw-raad van 7 januari 2021 - Goedkeuring 2021_OR_00007 - Notulen - Zitting van de ocmw-raad van 7 januari 2021 - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Niet van toepassing.

Juridische gronden

Artikel 32 en 74 van het Decreet Lokaal Bestuur: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed. 

Aanleiding en doel

De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2021  worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit

De ocmw raad beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen goed van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2021.