Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

OCMW Raad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring
Goedgekeurd

Gestemd

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 21
Stemmen tegen 4
Onthoudingen 8
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring 2021_OR_00004 - Ethias coöperatieve vennootschap - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

De aanstelling van de nieuwe afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van Ethias wordt voorgelegd aan de OCMW-raad.

Juridische gronden

- Beslissing van de OCMW-raad dd. 26 november 2019 houdende de aanstelling van mevrouw Nicky Van Acker als afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap van Ethias.

- Beslissing vast bureau van 8 januari 2021.

- Artikel 41 22° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Aanleiding en doel

Mevrouw Nicky Van Acker werd in zitting van 26 november 2019 door de OCMW-raad aangesteld als afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap van Ethias.

Ingevolge haar ontslag als OCMW-raadslid dient er een nieuwe afgevaardigde van het OCMW Halle te worden aangesteld.
Deze afgevaardigde moet deel uit maken van de OCMW-raad.

Besluit

De ocmw raad beslist:

Artikel 1

Mevrouw Eunice YAHUMA BAITOAPALA, OCMW-raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Halle in de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap Ethias.