Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00035 - Politieverordening van de burgemeester van 20 januari 2021 - Coronavirus - Protocol gegevensuitwisseling handhaving quarantaineplicht - Bekrachtiging

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00035 - Politieverordening van de burgemeester van 20 januari 2021 - Coronavirus - Protocol gegevensuitwisseling handhaving quarantaineplicht - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00035 - Politieverordening van de burgemeester van 20 januari 2021 - Coronavirus - Protocol gegevensuitwisseling handhaving quarantaineplicht - Bekrachtiging 2021_GR_00035 - Politieverordening van de burgemeester van 20 januari 2021 - Coronavirus - Protocol gegevensuitwisseling handhaving quarantaineplicht - Bekrachtiging

Motivering

Advies en motivering

Deze verordening dient te worden bekrachtigd door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering.

Juridische gronden

Politieverordening van de burgemeester van 20 januari 2021 

Artikel 134  en 135 van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur.

Aanleiding en doel

Door de onrustwekkende verspreiding van het COVID-19-virus (Coronavirus) dienen bijkomende maatregelen genomen te worden waaronder de handhaving van de quarantaineplicht.
De burgemeester heeft op 20 januari 2021 een politieverordening uitgevaardigd met betrekking tot het sluiten van een protocol met het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid ivm de gegevensuitwisseling bij de handhaving van de quarantaineverplichting.  

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 20 januari 2021 met betrekking tot het protocol tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en de stad betreffende de gegevensuitwisseling nodig voor het handhaven van de quarantaineplicht in de strijd tegen het coronavirus.