Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00033 - Notulen - Zitting van de gemeenteraad van 7 januari 2021 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer
2021_GR_00033 - Notulen - Zitting van de gemeenteraad van 7 januari 2021 - Goedkeuring 2021_GR_00033 - Notulen - Zitting van de gemeenteraad van 7 januari 2021 - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Niet van toepassing.

Juridische gronden

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Aanleiding en doel

De notulen van de gemeenteraadszitting van 7 januari 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 7 januari 2021 goed.