Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00032 - N6 (Bergensesteenweg en A. Demaeghtlaan) en N7 (Edingensesteenweg) - Aanvullend politiereglement - aanbrengen zebrapaden en snelheidsverlaging - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00032 - N6 (Bergensesteenweg en A. Demaeghtlaan) en N7 (Edingensesteenweg) - Aanvullend politiereglement - aanbrengen zebrapaden en snelheidsverlaging - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00032 - N6 (Bergensesteenweg en A. Demaeghtlaan) en N7 (Edingensesteenweg) - Aanvullend politiereglement - aanbrengen zebrapaden en snelheidsverlaging - Goedkeuring 2021_GR_00032 - N6 (Bergensesteenweg en A. Demaeghtlaan) en N7 (Edingensesteenweg) - Aanvullend politiereglement - aanbrengen zebrapaden en snelheidsverlaging - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Aangezien deze maatregelen de verkeersveiligheid en oversteekcomfort verbeteren, stellen wij voor om dit door middel van dit aanvullend politiereglement goed te keuren. Omdat het zebrapad op de N6 ter hoogte van GEA ligt op een plaats waar er 70 kilometer per uur mag gereden worden, is het aangewezen is om de snelheid hier te  verlagen tot 50 kilometer per uur.

Juridische gronden

- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Aanleiding en doel

Het Vlaams Gewest heeft in het verleden op basis van beslissingen in de PCV een aantal maatregelen genomen. Deze moeten nog geformaliseerd worden door middel van een aanvullend politiereglement.

Het gaat om volgende maatregelen:

- N6 ter hoogte van GEA: aanleggen zebrapad. Het is aangewezen om de snelheid hier te verlagen tot 50 kilometer per uur.

- N6 ter hoogte van Ziekenhuislaan: verwijderen zebrapad t.h.v. toenmalige Aldi en aanleggen zebrapad ter hoogte van de Ziekenhuislaan en een tussen de Fabriekstraat en de A. Ardevelstraat

- N7 ter hoogte van Wilgenveld: verwijderen bestaande zebrapad + aanleggen 2 nieuwe zebrapaden in functie van parking en toegangen tot Colruyt.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Op volgende plaatsen wordt het zebrapad geregulariseerd:

- N6 in de buurt van huis met huisnummer 191: 

- N6 ter hoogte van Ziekenhuislaan en  t.h.v. de Ziekenhuislaan en tussen de Fabriekstraat en de A. Ardevelstraat. Dit laatste ter vervanging van het zebrapad thv nr 166 (aldi) dat weggenomen werd.

- N7 ter hoogte van ingangen Colruyt  (2 nieuwe ter vervanging van een bestaand).

Artikel 2

Op de N6 wordt tussen de bebouwde kom van Halle en de E429  een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur ingesteld.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het plaatsen van volgende signalisatie:

Richting Halle Centrum:

C43 met aanduiding '50' tussen de afrit ter hoogte van Km 16.150 (Dit sluit dan aan op verkeersbord F1 (begin bebouwde kom) die nu staat thv km 15.970)

Richting A8:

C43 met aanduiding '50' thv km 15.970. (Dit  heft zichzelf op aan de 'zijstraten' - de afritten van de A8)

Artikel 3

Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.