Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00029 - Aanvullend politiereglement - A. Puesstraat - parkeerregeling - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00029 - Aanvullend politiereglement - A. Puesstraat - parkeerregeling - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00029 - Aanvullend politiereglement - A. Puesstraat - parkeerregeling - Goedkeuring 2021_GR_00029 - Aanvullend politiereglement - A. Puesstraat - parkeerregeling - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Er werd naar aanleiding van een aantal meldingen over het tekort aan parkeerplaatsen een rondleiding gedaan in de A. Puesstraat om te bekijken of er parkeerplaatsen kunnen bijgemaakt worden in de A. Puesstraat.  Het aantal potentiële bijkomende parkeerplaatsen is beperkt.

 We stellen voor om een bijkomende plaats te voorzien op volgende plaatsen:

- 1 of 2 plaatsen voor eerste parking komende vanaf de N7. Voor 1 plaats is er 5 meter nodig, voor 2 plaatsen 11. (eerste 5 meter, 2e 6 meter). Hier moet een afweging gemaakt worden tussen een extra parkeerplaats en de ruimte voor inrijdende voertuigen, waarbij rekening gehouden moet worden met de wachtrijen van voertuigen die vanaf de A. Puesstraat de N7 (Edingensesteenweg) willen oprijden.

-  1 plaats ter hoogte van huis met huisnummer 499

- 1 plaats ter hoogte van grond naast nummer 477.

Juridische gronden

- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021. 

Aanleiding en doel

Er werd naar aanleiding van een aantal meldingen over het tekort aan parkeerplaatsen een rondleiding gedaan in de A. Puesstraat om te bekijken of er parkeerplaatsen kunnen bijgemaakt worden in de A. Puesstraat.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De parkeerstroken in de A. Puesstraat worden uitgebreid met volgende plaatsen:

2 plaatsen voor eerste parkeerplaats komende vanaf de N7. 

1 plaats ter hoogte van huis met huisnummer 499

1 plaats ter hoogte van grond naast nummer 477

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het verplaatsen van de E9b naar het begin van de nieuwe parkeerplaats (t.h.v. grond naast huisnummer 477 en t.h.v. plaats voor eerste parkeerstrook vanaf de N7) en het verplaatsen van de E1 naar het einde van de nieuwe parkeerstrook (t.h.v. nr. 499) en door het aanbrengen van een parkeervak. 

Artikel 2

Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.