Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00019 - Begraafplaats Essenbeek - bovengrondse ontruiming niet-geconcedeerde graven park 1 deel 13 rij 3 t/m 12 - opstart procedure - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00019 - Begraafplaats Essenbeek - bovengrondse ontruiming niet-geconcedeerde graven park 1 deel 13 rij 3 t/m 12 - opstart procedure - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00019 - Begraafplaats Essenbeek - bovengrondse ontruiming niet-geconcedeerde graven park 1 deel 13 rij 3 t/m 12 - opstart procedure - Goedkeuring 2021_GR_00019 - Begraafplaats Essenbeek - bovengrondse ontruiming niet-geconcedeerde graven park 1 deel 13 rij 3 t/m 12 - opstart procedure - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Op de begraafplaats Essenbeek komt volgend perceel voor ontruiming in aanmerking: Park 1 – deel 13 rij 3 tot en met 12 - niet geconcedeerde grond : uitvoering van bovengrondse perkontruiming van 264 graven.

De naamlijsten van begravingen en locatie ontgraving zijn in bijlage gevoegd.

Volgende procedure inzake ontruiming dient verder gevolgd (zie decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging):

1. Berichtgeving van ontruiming park 1 – deel 13 gedurende één jaar aan de ingang van de begraafplaats en individueel per graf door eigen diensten.
2. Aanschrijven van de oorspronkelijke aangever van het overlijden, voor zover deze gekend is.
3. Tijdens de periode van berichtgeving (één jaar) de kans te geven aan nabestaanden om een herbegraving te laten doorvoeren in geconcedeerde grond ten laste van de nabestaanden.
4. Tijdens de periode van berichtgeving (één jaar) de mogelijkheid te bieden aan nabestaanden om graftekens en –stenen te laten verwijderen ten hunne laste.
5. Na de periode van één jaar alle overblijvende grafstenen (met uitzondering van waardevolle graven), graftekens door de stedelijke uitvoeringsdienst te laten verwijderen.

Juridische gronden

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Het bestuursdecreet.
- Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

Gezien de grafrust van 10 jaar overgeschreden is, stelt de cel openbaar groen en afval voor om park 1 deel 13 rij 3 tot en met 12 met niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats Essenbeek bovengronds te ontruimen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de opstart van de procedure voor bovengrondse ontruiming van de niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats Essenbeek park 1 deel 13 rij 3 tot en met 12.