Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00020 - Algemene Politieverordening - Afficheren huurprijs - handhaving via G.A.S. - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00020 - Algemene Politieverordening - Afficheren huurprijs - handhaving via G.A.S. - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 18
Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Snoeck, Amber Magnus, Anke Matthys, Arno Pirolo, Bram Vandenbroecke, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 12
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Marc Sluys, Sven Pletincx, André Gorgon, Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Pascal Saenen
Onthoudingen 3
Brigitte Moyson, Marc Picalausa, Yves Demanet
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00020 - Algemene Politieverordening - Afficheren huurprijs - handhaving via G.A.S. - Goedkeuring 2021_GR_00020 - Algemene Politieverordening - Afficheren huurprijs - handhaving via G.A.S. - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

De bedoeling van de afficheringsplicht is om kandidaat-huurders te beschermen tegen willekeur of discriminatie door de eigenaar-verhuurders die de prijs zouden aanpassen. De huurprijs mag niet worden aangepast naargelang de kandidaat-huurder die zich aanbiedt. Alle kandidaten moeten gelijk worden behandeld.

Gezien het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 oktober 2020 besloot om de inbreuken op deze afficheringsplicht te handhaven via een gemeentelijke administratieve sanctie, dient de algemene politieverordening te worden aangepast. De gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw en Beersel zullen deze afficheringsplicht niet handhaven. Bijgevolg is het aangewezen een aanvullend hoofdstuk toe te voegen aan de algemene politieverordening daar deze aanvullende hoofdstukken enkel van toepassing zijn op grondgebied Halle.

Juridische gronden

Artikel 4 Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018.

Subsidiedossier Woonbeleid Zennevallei 2020-2025.

Algemene Politieverordening Halle.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2020 houdende het afficheren van de huurprijs - handhaving via gemeentelijke administratieve sanctie.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

Sinds 18 mei 2007 (gemeen huurrecht) is het verplicht om op elke officiële en publieke mededeling bij een verhuring van een goed bestemd voor wonen het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden. Op internet, in een advertentieblad of op een affiche "te huur" voor het raam van de woning, moeten dus steeds de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten vermeld worden. Inbreuken op deze verplichting kunnen door de gemeenten worden bestraft via een administratieve boete. Ook de EPC-score dient vermeld te worden. Een verhuurder die het EPC niet vermeldt, kan een boete krijgen van het Vlaams Energieagentschap.

In 2019 en 2020 werden er door de medewerkers van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Woonbeleid Zennevallei en de gemeenschapswacht periodieke controles uitgevoerd op deze verplichting. Bij inbreuken werden eigenaars of immobiliënkantoren aangeschreven en aangespoord om correct te afficheren.

Binnen het subsidiedossier van IGS Woonbeleid Zennevallei wordt er, naast deze eerste fase van sensibilisering, vooropgesteld om inbreuken op de afficheringsplicht te sanctioneren en hiertoe het politiereglement aan te passen.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Volgende kredieten zijn jaarlijks voorzien in AMJP20-25:
Uitgave: 6140080 – 04800 – issaven0 – 150 000 euro
Ontvangst: 73900000 – 04800 – issaven0 – 260 000 euro

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Akkoord te gaan met de opname van een aanvullend hoofdstuk 20 in de de algemene politieverordening met betrekking tot  de gelijke toegang tot de huurmarkt - verplichte bekendmaking huurprijs.

De bepalingen van het aanvullend hoofdstuk 20 treden in werking op 1 februari 2021.