Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00031 - Gemeenteraadscommissie samenleving - Wijziging afgevaardigde CD&V fractie ingevolge ontslag van mevrouw Nicky Van Acker als gemeenteraadslid - Kennisneming

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer
2021_GR_00031 - Gemeenteraadscommissie samenleving - Wijziging afgevaardigde CD&V fractie ingevolge ontslag van mevrouw Nicky Van Acker als gemeenteraadslid - Kennisneming 2021_GR_00031 - Gemeenteraadscommissie samenleving - Wijziging afgevaardigde CD&V fractie ingevolge ontslag van mevrouw Nicky Van Acker als gemeenteraadslid - Kennisneming

Motivering

Advies en motivering

De voordrachtakte waarbij mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala wordt voorgesteld als lid van de gemeenteraadscommissie samenleving wordt ontvankelijk bevonden: de voordrachtakte werd ten minste ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uit maakt. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de voordrachtakte waarbij mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala namens de fractie CD&V  wordt voorgedragen als lid van de gemeenteraadscommissie samenleving. 

Juridische gronden

- Artikel 37 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

Mevrouw Nicky Van Acker was stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie samenleving. 

Ingevolge haar ontslag als gemeenteraadslid dient zij vervangen te worden in deze gemeenteraadscommissie. 

Met de voordrachtakte wordt mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala namens de CD&V fractie voorgesteld als stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie samenleving, ter vervanging van mevrouw Nicky Van Acker. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Kennis te nemen van de voordrachtakte waarbij mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala wordt voorgedragen als afgevaardigde van de CD&V fractie in de gemeenteraadscommissie samenleving, ter vervanging van mevrouw Nicky Van Acker.