Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00021 - Haviland - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00021 - Haviland - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle - Goedkeuring
Goedgekeurd

Gestemd

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 25
Stemmen tegen 3
Onthoudingen 5
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00021 - Haviland - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle - Goedkeuring 2021_GR_00021 - Haviland - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

De aanstelling van de nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle in de algemene vergadering van de intercommunale Haviland IgSv wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische gronden

- Beslissing van de gemeenteraad dd. 26 november 2019 houdende de aanstelling van mevrouw Nicky Van Acker als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle in de algemene vergadering van Haviland.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021.

- Artikel 41 22° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.


Aanleiding en doel

Mevrouw Nicky Van Acker werd in zitting van 26 november 2019 door de gemeenteraad aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle in de algemene vergadering van Haviland.

Ingevolge haar ontslag als gemeenteraadslid dient er een nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde te worden aangesteld.
Deze plaatsvervangend afgevaardigde moet deel uit maken van de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Mevrouw Eunice YAHUMA BAITOAPALA , gemeenteraadslid wordt aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle in de algemene vergadering van de intercommunale Haviland IgSv.