Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00010 - Aanvullend politiereglement - Lenniksesteenweg - Aanbrengen zebrapad - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00010 - Aanvullend politiereglement - Lenniksesteenweg - Aanbrengen zebrapad - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00010 - Aanvullend politiereglement - Lenniksesteenweg - Aanbrengen zebrapad - Goedkeuring 2021_GR_00010 - Aanvullend politiereglement - Lenniksesteenweg - Aanbrengen zebrapad - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Er is geen bezwaar tegen dit zebrapad. We kunnen verwijzen naar het als bijlage meegeleverde plannetje. Het zebrapad kan de vorm van een 3-d zebrapad aannemen.

Juridische gronden

- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 18 december 2020. 

Aanleiding en doel

Er is een voorstel om op  de Lenniksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met het Windmoleken een zebrapad aan te leggen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Akkoord te gaan om op de Lenniksesteenweg t.h.v. het kruispunt met het Windmoleken een zebrapad aan te brengen. 

Artikel 2

Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.