Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00003 - Aanvullend politiereglement - Vlieringendreef en Den Booien – snelheidsbeperking en gewichtsbeperking - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00003 - Aanvullend politiereglement - Vlieringendreef en Den Booien – snelheidsbeperking en gewichtsbeperking - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00003 - Aanvullend politiereglement - Vlieringendreef en Den Booien – snelheidsbeperking en gewichtsbeperking - Goedkeuring 2021_GR_00003 - Aanvullend politiereglement - Vlieringendreef en Den Booien – snelheidsbeperking en gewichtsbeperking - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

In Vlieringendreef werd er destijds een gewichtsbeperking tot 1,5 ton ingevoerd (niet op Den Booien).  De gewichtsbeperking van 1,5 ton is niet helemaal van deze tijd.  Een modale wagen heeft een massa in beladen toestand die hoger is dan deze 1,5 ton. We stellen voor om deze aan te passen naar 3,5 ton.

We stellen eveneens voor om hier en in Den Booien een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur in te stellen.  

Juridische gronden

- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 13 november 2020. 

Aanleiding en doel

Den Booien (gedeelte tussen de Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg en de Vlieringendreef)  en de Vlieringendreef (gedeelte tussen de Lenniksesteenweg en Den Booien) zijn straten die er niet helemaal optimaal bijliggen. Wij stellen voor om hier een snelheidsbeperking in te voeren en de gewichtsbeperking aan te passen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

In de Vlieringendreef wordt er een gewichtsbeperking ingesteld van 3,5 ton in plaats van 1,5 ton.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het vervangen van de verkeersborden C21 met opschrift 1,5 ton door  verkeersborden C21 met opschrift 3,5 ton. 

Artikel 2

In Den Booien en de Vlieringendreef wordt een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur ingesteld.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord C43 30 kilometer per uur op volgende plaatsen

- Vlieringendreef ter hoogte van het kruispunt met de Lenniksesteenweg - In de Vlieringendreef

- Vlieringendreef ter hoogte van het kruispunt met Den Booien - In de Vlieringendreef

- Den Booien ter hoogte van het kruispunt met de Vlieringendreef - In Den Booien

- Den Booien ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg - In Den Booien.

Artikel 3

Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.