Gemeenteraad

Zittingsdatum: 14/07/2020 20:00

Raadzaal
 •  
  Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting
  • Openbare zitting
   • Administratie notulen
    • 2020_GR_00191 - Notulen - Zitting van de gemeenteraad van 23 juni 2020 - Goedkeuring
   • Belasting- en retributiereglementen
    • 2020_GR_00187 - Tegemoetkoming voor de impact van de Coronacrisis - Aanpassing van verschillende belastingreglementen - Goedkeuring
    • 2020_GR_00189 - Belasting op masten en pylonen - Vaststelling - Goedkeuring
    • 2020_GR_00198 - Leegstaande gebouwen en woningen - Leegstandsreglement - aanpassing - Goedkeuring
   • Duurzaamheid
    • 2020_GR_00169 - Klimaatplan - Inbedding burgerparticipatie bij toekomstige hernieuwbare energieprojecten - Goedkeuring
   • Eredienst
    • 2020_GR_00173 - Kerkfabriek Heilige Jan Bosco - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
    • 2020_GR_00174 - Kerkfabriek Sint Vincentius - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
    • 2020_GR_00175 - Kerkfabriek Sint Veronus - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
    • 2020_GR_00176 - Kerkfabriek Sint Rochus - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
    • 2020_GR_00177 - Kerkfabriek Sint-Martinus - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
    • 2020_GR_00178 - Kerkfabriek Sint-Jozef en Sint-Franciscus - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
    • 2020_GR_00180 - Kerkfabriek Heilig Hart Breedhout - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
    • 2020_GR_00179 - Kerkfabriek Sint-Martinus - Budget 2020 - Goedkeuring
   • Integrale veiligheid
    • 2020_GR_00195 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling vaststellende ambtenaar GAS - Goedkeuring
   • Jeugd
    • 2020_GR_00196 - Realisatie fietsbibliotheek - Aanpassing voorwaardenkader - Goedkeuring
   • Juridische zaken
    • 2020_GR_00197 - Opstalrecht kantine Kruisveld – vzw SK Halle-Pepingen - Voorwaarden - Goedkeuring
   • Mobiliteit
    • 2020_GR_00171 - Aanvullend politiereglement - Mimosastraat - Afschaffen beurtelings parkeren - Invoeren geschrankt parkeren - Goedkeuring
    • 2020_GR_00181 - Aanvullend politiereglement - Groebegrachtstraat - Aanbrengen zebrapad - Goedkeuring
   • Noodplanning
    • 2020_GR_00166 - Coronacrisis - Samenwerkingsovereenkomst schakelzorgcentrum - Goedkeuring
    • 2020_GR_00185 - Coronacrisis - Samenwerkingsovereenkomst pre-triagecentrum - Goedkeuring
   • Organisatie
    • 2020_GR_00186 - Sector stadsontwikkeling - Interimmanagement - Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2020 bij hoogdringendheid - Kennisneming
   • Personeel
    • 2020_GR_00182 - Sectoraal akkoord 2020 - Koopkrachtverhoging - Goedkeuring
   • Stadsontwikkeling
    • 2020_GR_00172 - Brusselsesteenweg (site garage Sterckx) - gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 58 - wijziging Atlas van de Buurtwegen – voorlopige vaststelling wijzigingsdossier / gemeentelijk rooilijnplan - Goedkeuring
   • Tewerkstelling
    • 2020_GR_00184 - Intergemeentelijke samenwerking Zuidwest Rand - Wijziging statuten - Goedkeuring
    • 2020_GR_00183 - Intergemeentelijke samenwerking Zuidwest Rand - Aanstelling vertegenwoordigers stad Halle in het beheerscomité van Zuidwest Rand - Goedkeuring
   • Toelagen
    • 2020_GR_00188 - Nominatieve subsidies - Vaststelling - Goedkeuring
   • Vrije Tijd
    • 2020_GR_00190 - Projectsubsidies - Vernieuwing projectsubsidiereglement ikv herstelplan - Goedkeuring
  •  
   Initiatiefrecht